Euro HUB

Pod značkou týdeníku Euro se realizují pravidelné odborné projekty Euro HUB. Odborné i společenské akce Euro HUB zahrnují Euro Business Breakfast, Euro Business Club, Euro Konference, Euro Regional, Euro pro export/Euro Regional pro export. Všechny akce návštěvníkům umožňují osobně potkávat odborníky a potenciální obchodní partnery z oblasti byznysu, politiky a ekonomiky.

Euro Business Club

Euro Business Club je formát uzavřeného pravidelného setkání, které probíhá formou večerního networkingu vždy druhý čtvrtek v měsíci. Nově od  ledna 2018 představí pokaždé aktuální téma vlajkového titulu vydavatelství Mladá fronta, týdeníku Euro. Vytváří prostor pro nové obchodní příležitosti a sdílení exkluzivních ekonomických informací a  zkušeností k  dané tematice z  první ruky. Potkávají se tu na  základě osobního pozvání vrcholní manažeři firem, advokátních kanceláří a  poradenských firem, bankovních domů, veřejné správy a  odborných asociací. Posláním Euro Business Clubu je vytvoření prestižní nezávislé platformy pro sdružování klíčových zástupců firem a politické scény v České republice na neformální úrovni.

Euro Business Breakfast

Euro Business Breakfast je exkluzivní dopolední setkání předních českých politiků s  top manažery významných společností působících v České republice. Jedná se o společenské, interaktivní setkání umožňující hostům otevřeně diskutovat nejen s návštěvníky dané akce, ale i  s  přednášejícími samotnými. Účast na  těchto setkáních je možná pouze na základě osobního pozvání zástupcem týdeníku Euro formou nepřenosné pozvánky pro jednu osobu.

Diplomatické snídaně

Platforma Diplomatických snídaní vychází ve  spojení exportních teritorií na  bázi společných oborových příležitostí pro český průmysl. Ranního setkání se zúčastňují exportéři, zástupci MPO, MZV, podnikatelských svazů a  institucí podporujících export. Program setkání vždy odrazí hospodářské vztahy mezi ČR a  vybraným zahraničním teritoriem, kdy investoři a exportéři představí své zájmy, zkušenosti a překážky, s kterými se ve vybraných zemích potýkají. Témata diskuse se zaměří také na události hospodářské relace, důležité mezníky roku 2018, vývojovou spolupráci. Zástupci MPO a MZV představí oficiální zájmy na  trzích těchto zemí, potenciál, projekty a  instrumenty podpory byznysu.

Letní plavba lodí Bohemia Rhapsody

Neformální podvečerní setkání obchodních partnerů vydavatelství Mladá fronta.

Euro Fórum 2018

Euro Fórum 2018 představuje sérii regionálních byznys setkání, která probíhají formou večerního networkingu. Vytváří prostor pro nové obchodní příležitosti a  sdílení zkušeností a  exkluzivních informací nejen z  daného regionu. V  každém regionu se potkají vrcholní manažeři firem, zástupci veřejné správy, samosprávy a oborových asociací.

20. narozeniny ekonomického týdeníku Euro

Exkluzivní setkání předních osobností z řad byznysu a politické scény České republiky

Best Cars

Tradiční předávání cen vítězům čtenářské ankety Best Cars, která se pořádá od roku 1993. Akce je určena pro cca 120 předních osobností automobilového byznysu z  řad marketingu a top managementu. Po vyhlášení výsledků je pro hosty otevřen raut a je zahájen networking.

Den nejlepších aut

Den nejlepších aut je neformální event s dlouholetou tradicí, který navštěvovali manažeři automobilového průmyslu a  souvisejících oborů. V roce 2018 přinese několik inovací v podobě nové cílové skupiny účastníků, akce se zaměří také na  byznysovou cílovou skupinu různých odvětví, ředitele a majitele firem, top manažery, členy představenstva, management ze zdravotnických oborů apod. Akce bude v roce 2018 nově rozdělena na dva dny a pojme až 300 osob. Pátek bude určen pro manažery automobilového průmyslu, sobota pro top management z různých oblastí. Po celý den bude k dispozici bohatý raut a doprovodné aktivity, jako jsou masáže, barbershop, vizážistický koutek, testování jízdních kol a další. Pro děti bude připraven dětský koutek se skákacím hradem.

Hlavním bodem programu je aktivní prezentace min. 40 nejnovějších modelů aut jednotlivých značek ve formě zkušebních jízd. Konat se bude také moderovaná prezentace vybraných modelů a rozhovory se šéfredaktory titulů AUTO7 a auto motor a sport. Do programu je zařazena také bohatá tombola o zajímavé ceny.

Zdravotnictví 2019

Dvoudenní konference, která se stala jednou z  hlavních společenských událostí roku, se účastní tvůrci zdravotní politiky, ekonomiky i odborné péče ve zdravotnictví. Záštitu nad akcí opět převzali předseda vlády ČR a ministr zdravotnictví ČR, kteří společně s Ing. Jiřím Horeckým, Ph.D., MBA, prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, radním hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a  bydlení, předsedou Zdravotního výboru PSP ČR a předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně přednesou úvodní projevy. První den konference se ponese v duchu diskusních stolů. Nejprve se utkají představitelé vládních i opozičních politických stran, kteří představí své vize zdravotnictví, formu a nutné korekce odměňován v segmentu i podmínky, příčiny, důsledky i možné reformy v oblasti udržitelného financování zdravotnických zařízení. Následovat budou tři odborné diskusní panely, v jejichž rámci vystoupí přední odborníci, kteří podrobně rozeberou a nastíní korekce úhradové vyhlášky, potenciální vývoj systému DRG Restart a jeho dopady do praxe či právní problematiku vzhledem k aktuálním podmínkám v legislativě i ve zdravotnictví. Úvodní den uzavře oblíbená společná večeře a neformální zábava všech účastníků konference. Součástí programu bude také slavnostní předání ocenění Manažer roku ve zdravotnictví. Soutěž o nejlepšího zdravotnického manažera vyhlašuje Unie zaměstnavatelských svazů a vydavatelství Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Jejím cílem je především zviditelnit úspěšné manažery ve  zdravotnictví, ukázat příklady dobré praxe, inspirovat, motivovat a podpořit rozvoj v oblasti systému zdravotní péče. Druhý den obsahově nabité konference odstartuje ve znamení odborných sekcí a diskusních kulatých stolů. Můžete se těšit na  čtyři tradiční tematické diskuse k  lékové politice i dlouhodobé péči, ale debatovat se bude nově také o struktuře péče a síti zdravotnických zařízení či o měření kvality péče.