ZDRAVOTNÍ PÉČE PO PANDEMII

Živě vysíláno 8. 4. 2020

Moderátor: MUDr. Pavel Hroboň, M.S., řídící partner a lektor Advance Healthcare Management Institute

Účastníci roundtable:
MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu a prezidentka České asociace sester
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., právník a vysokoškolský pedagog, odborník na zdravotnické právo

Záznam z konference ZDE.

 

Bližší informace:

Ing. Marek Nasli

Tel.: +420 225 276 358

E-mail: nasli@mf.cz